top of page
13.ETAPA (Irailak 27): Bera-Higer Lurmuturra (30km)

Etaparen datuak / Datos de la etapa:

  • Hasiera /Inicio: 8:00

  • Bukaera/Fin: 13:00

gaixotasun arraroak.jpg
13 etapa.png
ANIZTASUN FUNTZIONALA / DIVERSIDAD FUNCIONAL
gaixotasun arraroak.jpg

Beste aniztasun guztiak

Todas las demás diversidades

AZALPENA / DESCRIPCIÓN

Batzuetan, ezta espezialistek ere, ezin dezakete patologia konkreturik diagnostikatu, desgaitasun fisikoa eta intelektuala azaleratzen direlarik.
FISIKOKI, espastizitatea aurkitzen dugu: neurologikoki sortutako giharren betiereko uzkurdura eta gogortasuna. Honek, muskuluen zurruntasuna eta laburdura ondoriozta dezake, gorputzaren funtzionaltasuna eta mugikortasuna zailagoa eginez.
Terapia ezberdinak izan daitezke baliagarri. Adibidez, muskuluen luzaketa fisioterapia bidez, Nerbio Sistema Zentralean eragin zuzena duten farmakoak, toxina botulinikoaren (Botox-a) injekzioa muskuluen erlaxazio tenporala lortzeko eta
zurruntasun ezberdineko ferulak, kontrakzioak eta deformazioak zuzentzeko edo murrizteko. Kontrakturak mugiezinak bihurtuz gero edo deformazioak agertzen badira, kirurgiak gauzatzen dira. Eta nola ez, badira laguntza teknikoak behar dituztenak, muletak, bastoia, eskorga, gurpil-aulkia... bezalakoak.
INTELEKTUALKI, hainbat kondizioen ezaugarriak gurutza daitezke: Asperger sindromea, Garun-perlesia edo Tourette sindromea.
Sindrome hauetako sintoma ezberdinak gurutzatzean, diagnostiko zehatzik ez da egoten.

posterrak_Mesa de trabajo 2.jpg

En ocasiones, ni siquiera los especialistas pueden diagnosticar patologías concreta apareciendo síntomas, con afectaciones físicas e intelectuales.

FÍSICAMENTE, encontramos la espasticidad: aunque el origen es neurológico, hay una dureza y contracción permanente de los músculos, que puede dar lugar a la rigidez y acortamiento de los mismos. Esto dificulta la funcionalidad y el movimiento de los miembros.

Las terapias son diversas. Entre ellas las más conocidas son: la fisioterapia para el estiramiento muscular, fármacos que actúan sobre el Sistema Nervioso Central, la Toxina Botulínica (Botox), el cual se inyecta directamente en el musculo y produce la relajación temporal del mismo y las férulas de distinta rigidez, con las cuales se intenta paliar las deformaciones o contracciones de los miembros. Si las contracturas se vuelven rígidas o hay deformaciones,  se realizan cirugías. Y como no, hay quien precisa de productos técnicos de apoyo, como muletas, bastón, andador, silla de ruedas….

INTELECTUALMENTE, pueden entrecruzarse características de distintas condiciones como el TEA, la parálisis cerebral o el Síndr0me de Tourette.

Cuando se entrecruzan distintos síntomas pertenecientes a estos síndromes, no se pueden emitir diagnósticos concretos.

bottom of page