top of page
1.ETAPA (Irailak 15): Cap de Creus- La Vajol (84 km)

Etaparen datuak / Datos de la etapa:

  • Hasiera /Inicio: 7:30

  • Bukaera/Fin: 19:30

1. gortasuna.jpg
ANIZTASUN FUNTZIONALA / DIVERSIDAD FUNCIONAL
1. gortasuna.jpg

Entzumen Urritasuna duten pertsonen alde

A favor de las personas con sordera

AZALPENA / DESCRIPCIÓN

Gortasuna entzuteko zentzua erabiltzeko zailtasun edo ezintasuna da,  entzuteko ezintasuna.

Gortasuna partziala edo osoa izan daiteke, entzungailuak erabili daitezke edo inplante kuklearra egin.

Pertsona gor batek indiosinkrasia garatu lezake, zeinu hizkuntzaz komunikatzen diren pertsonak, baina baita ere ba daude persona gor  ahozkoak, ahozko hizkuntzaren birhezkuntza bizia jaso duten pertsonak.

Era berean kontuan hartzen dute gorren arteko ahozko hizkuntzaren analfabetismo handiak ez duela zerikusirik mutu izatearekin,beren ahurtzaro eta gazteria garaiko hezkuntza sisteman barruan ahozko hizkuntza metodoaren porrot baten ondorioa baizik.

posterrak_Mesa de trabajo 3.jpg

La sordera es la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído, incapacidad para escuchar.

La sordera puede ser parcial o completa, pudiendo utilizar audífonos o hacer implante coclear.

Una persona sorda puede desarrollar idiosincrasia, personas que se comunican con lengua de signos, pero también hay personas sordas oralistas, personas que han recibido una intensa reeducación del lenguaje oral.

Así mismo consideran que un alto analfabetismo de la lengua oral entre personas sordas no tiene relación con la mudez, sino un fracaso del método oralistas en el sistema educativo en su infancia y juventud.

bottom of page