top of page
6.ETAPA (Irailak 20): Estaon-Restanca (46 km)

Etaparen datuak / Datos de la etapa:

  • Hasiera /Inicio: 7:30

  • Bukaera/Fin: 19:00

pbo.jpg
2020-09-19 23_14_42-Tracktherace _ Sport
ANIZTASUN FUNTZIONALA / DIVERSIDAD FUNCIONAL
pbo.jpg

Paralis Brakial Obstetrikoa

PBO (Paralisis Braquial Obstetrica)

AZALPENA / DESCRIPCIÓN

Beso paralisi obstretikoa (BPO) nerbio periferikoen lesio bat da, zehazki braquial plexoan, besoan, erditze mekanismoan sortutako traumatismo baten ondorioz.
BPO-a erditze konplikatuekin lotzen da, jaiotzean, kanporatze unean, burua ateratzen da, baina ez sorbaldak, kateatuta geratzen baitira, amaren pubis sinfisiaren atzean gelditu eta era desegoki eta indar gehiegirekin tira egiten denean.
Mila jaiotzetatik bitan gertatzen da. Sorbaldak erauzteko zailtasun hori ekiditeko maniobrak badira, McRoberts maniobra, Jaquemier-ena edo Gaskin-ena. Zer ikusirik ez Kristeller maniobrarekin, amaren sabelean
sakatzean datzana, kontrako efektua eraginez, sorbaldak amaren pelbisean gehiago joz. Lesio honen sintomak eta pronostikoak kaltetutako nerbio erroen kopurua eta traumatismoaren larritasunaren araberakoak dira (luzapena, haustura, urraketa edo erauzia), horregatik batzuetan espontaneoki konpon daitezke edo interbentzio kirurgikoen beharra izan.

La parálisis braquial obstétrica (PBO) es una lesión en los nervios periféricos, concretamente en el plexo braquial, en el brazo, sobrevenida por un traumatismo producido en el mecanismo del parto.
La PBO se asocia por ello a partos complicados, en el momento del nacimiento, donde en el momento del expulsivo, la cabeza ha salido, pero no así los hombros que quedan atrapados, detenidos detrás de la sínfisis del pubis materno, y se tracciona con demasiada fuerza y de forma incorrecta.
Se produce en dos de cada mil nacimientos. Existen maniobras para evitar esta dificultad en la extracción de los hombros, la maniobra de McRoberts, la de Jacquemier, o la de Gaskin. Nada que ver con la maniobra de Kristeller, consistente en presionar el abdomen de la madre porque provoca el efecto contrario que el hombro impacte todavía más en la pelvis de la madre.
Los síntomas y pronóstico de esta lesión dependen del número de raíces nerviosas que hayan sido afectadas y de la gravedad del traumatismo (estiramiento, rotura, desgarro o arrancamiento), por ello se pueden resolver espontáneamente o precisara de intervención quirúrgica.

posterrak_Mesa de trabajo 9.jpg
bottom of page