top of page
2.ETAPA (Maiatzak 27 de Mayo): Espinama-Oseja de Sajambre (39km)

Etaparen datuak / Datos de la etapa:

  • Hasiera /Inicio: 8:00

  • Bukaera/Fin: 18:00

clase.png
INKLUSIO ALDARRIKAPENA / REIVINDICACIÓN A FAVOR DE LA INCLUSIÓN
clase.png

Ikasi nahi dut

Quiero estudiar

AZALPENA / DESCRIPCIÓN

Hezkuntza eta arreta berezia jasotzeko eskubidea dut.

Nire etorkizuna eraikitzen joateko eskubidea dut eta horretarako beharrezkoak diren baliabideak aldarrikatzen ditut: currículum egokitzapenak, inguru fisikoarenak, beharrezko ditudan espezialisten laguntza (fisioterapeuta, terapeuta okupazional, PT, logopeda...).

Guztiok bat egiteak, nire etorkizun autonomorako giltza izan daiteke. Imaginatu itsu zarela eta Braille hizkuntza inork ez erakutsi eta inguruan inork zurekin lan egiteko prestakuntzarik ez duela...

Horrelako egoeretan, nola ziurtatu dezakezu, nire potentzial guztia garatzeko aukera izango dudala?
 

WhatsApp Image 2021-05-26 at 13.15.38.jp
WhatsApp Image 2021-05-26 at 13.15.38 (1

Tengo derecho a la educación y a una atención personalizada.

Tengo derecho a construir mi futuro y reivindico que se pongan los medios para ello: adaptaciones curriculares y del entorno físico y ayuda de especialistas necesarios (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, PT, logopedas...).
Que trabajemos al unísono puede ser la llave que abra la puerta a mi futuro autónomo. Imagina que eres ciego, que nadie te ha enseñado Braille y no hay nadie en tu entorno que tenga la formación adecuada para trabajar contigo...

En tales situaciones, ¿cómo se puede garantizar que yo pueda desarrollar todo mi potencial?
 

bottom of page