top of page
6.ETAPA (Maiatzak 31 de Mayo): Meicín-Puerto Somiedo (41km)

Etaparen datuak / Datos de la etapa:

  • Hasiera /Inicio: 8:00

  • Bukaera/Fin: 18:00

accesibilidad.png
INKLUSIO ALDARRIKAPENA / REIVINDICACIÓN A FAVOR DE LA INCLUSIÓN
accesibilidad.png

Irisgarritasuna nahi dut

Quiero accesibilidad

AZALPENA / DESCRIPCIÓN

Irisgarritasuna behar dut!

Niri, lagunekin, famiartekoekin edo inguratzen nautenekin, espazio berak partekatzea gustatzen zait. Horretarako irisgarritasun sentsoriala, motorikoa, kognitiboa, teknologikoa... bermatzea behar dut.

Eta ez, barkatu baina hau ez da igogailu batekin konpontzen. Nik leku berdinetara, ibilbide berak eginez iritsi nahi dut, beharrezkoak ditudan baliabideak aldarrikatuz: Aldapa egokiak, soinu elementuak, grafikoak, hizki eta zenbaki mota eta ulergarriak, manipulazio elementuen altuera, kolore adierazgarriak, irudi eta piktogramak...

Zu iristen zarenera, zurekin iritsi nahi dudalako!
 

WhatsApp Image 2021-05-30 at 20.02.55.jp
irisgarritasuna kalitate txikia.jpg

Necesito accesibilidad. 

Me gusta compartir espacios con amigos, familiares o cualquier persona que me rodee. Para ello necesito que se garanticen la accesibilidad sensorial, motriz, cognitiva, tecnológica...

Y perdonadme pero no, esto no se arregla con un ascensor. Yo quiero llegar a los mismos lugares, realizando los mismos recorridos, reivindicando los recursos  que sean necesarios: pendientes adecuadas, elementos sonoros y gráficos, tipos de letras y números comprensibles y de tamaño adecuado, altura correcta de elementos manipulativos, colores identificativos, imágenes y pictogramas...

¡Porque quiero llegar a donde tú llegas contigo!
 

 

bottom of page